Oproep voor projecten 2019

In 2019 wenst de Stichting junior onderzoekers actief in België en Afrika te ondersteunen. Met junior onderzoeker wordt bedoeld onderzoekers die een masterthesis of een doctoraatsthesis voorbereiden. De Stichting wil in het bijzonder samenwerkingen tussen onderzoekers van België en Afrika faciliteren en versterken.

De Stichting zal daartoe in 2019 beurzen toekennen voor projecten ingediend door jonge onderzoekers.

Elk project moet worden ingediend door een junior Belgische onderzoeker die geassocieerd is met een junior Afrikaanse onderzoeker. Deze twee onderzoekers moeten verbonden zijn aan publieke onderzoeksinstellingen en/of onderwijsinstellingen.

Het project moet zijn belang voor het natuurbehoud in Afrika duidelijk maken en moet uitleggen hoe de samenwerking tussen de junior onderzoekers zich zal concretiseren, zowel tijdens het project als tijdens de valorisatie van de resultaten ervan (publicaties, ...).

De Stichting zal elk project beoordelen dat betrekking heeft op Afrika, maar grotere prioriteit geven aan projecten uit volgende negen landen: Burundi, Kameroen, Democratische Republiek Congo, Republiek Congo, Gabon, Equatoriaal Guinea, Centraal-Afrikaanse Republiek, Rwanda en Tanzania.

De Stichting zal projecten ondersteunen met maximaal 2500 EUR. Aanvaardbare uitgaven zijn kosten voor veldwerk, transportkosten, kleine uitrustingen, ...

Deadline voor indienen van dossier: 30 juni 2019.