Stichting ter bevordering van het biodiversiteitsonderzoek in Afrika

De Stichting ter Bevordering van het Biodiversiteitsonderzoek in Afrika (SBBOA) heeft tot doel de het wetenschappelijk onderzoek in Afrika te bevorderen. Het onderzoek naar de biodiversiteit van planten, dieren en zwammen en het onderzoek met betrekking tot het natuurbehoud staan hierbij centraal.

De Stichting kan activiteiten met betrekking tot deze doelstelling ondersteunen. De drie belangrijkste activiteiten van de Stichting zijn:

 • het toekennen van financiële steun bij het uitvoeren van onderzoek op het terrein;
 • de organisatie of co-organisatie van symposia en studiedagen;
 • de publicatie van onderzoeksresultaten met betrekking tot de opdracht van de Stichting.

Aanvragen voor financiële ondersteuning voor terreinwerk kunnen online worden aangevraagd (cf. pagina 'Subsidieaanvraag' en 'Oproep voor projecten' onder 'Welkom'). De beoordeling vindt twee keer per jaar plaats: juli en januari, de aanvragen moeten worden ingediend respectievelijk tegen 30 juni en 31 december.

De statuten van de Stichting zijn te raadplegen via volgende link.

Samenstelling Raad van Bestuur:

 • Thierry Claeys Boùùart
 • Steven Dessein, directeur
 • Jean-Pierre d'Huart, voorzitter
 • Guido Gryseels, ondervoorzitter
 • Véronique Halloin
 • Luc Janssens de Bisthoven
 • Pierre Meerts
 • Jean Claude Micha
 • Gerrit Rauws
 • Hans Willems