Subsidieaanvraag

Aanvragen voor financiële ondersteuning voor terreinwerk kunnen online worden aangevraagd. De beoordeling vindt twee keer per jaar plaats. De aanvragen moeten worden ingediend tegen 30 juni en 31 december. Onvolledige aanvragen zullen niet worden behandeld.