Oproep voor projecten 2024

De Stichting ter Bevordering van het Biodiversiteitsonderzoek in Afrika (SBBOA) heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek in Afrika te bevorderen. Het onderzoek naar de biodiversiteit van planten, dieren en zwammen en het onderzoek met betrekking tot het natuurbehoud staan hierbij centraal. 

De Stichting wil meer specifiek jonge onderzoekers actief in België en Afrika ondersteunen. Met 'jonge onderzoeker' wordt bedoeld onderzoekers die een masterthesis of een doctoraatsthesis voorbereiden. De Stichting wil in het bijzonder samenwerkingen tussen onderzoekers van België en Afrika faciliteren en versterken. 

De Stichting zal daartoe in 2024 beurzen toekennen voor projecten ingediend door jonge onderzoekers. 

Elk project moet worden ingediend door een jonge Belgische onderzoeker (m/v/x) in associatie met een jonge Afrikaanse onderzoeker (m/v/x). Deze twee onderzoekers moeten verbonden zijn aan publieke onderzoeksinstellingen en/of onderwijsinstellingen.

Het project moet zijn belang voor het natuurbehoud in Afrika duidelijk maken en moet uitleggen hoe de samenwerking tussen de jonge onderzoekers zich zal concretiseren, zowel tijdens het project als tijdens de valorisatie van de resultaten ervan (publicaties, ...).

De Stichting zal elk project beoordelen dat betrekking heeft op Afrika, maar grotere prioriteit geven aan projecten uit volgende negen landen: Burundi, Kameroen, Democratische Republiek Congo, Republiek Congo, Gabon, Equatoriaal-Guinea, Centraal-Afrikaanse Republiek, Rwanda en Tanzania. 

De Stichting zal projecten ondersteunen met maximaal 2500 EUR. Aanvaardbare uitgaven zijn kosten voor veldwerk, transportkosten, kleine uitrustingen, ...

Alle verdere inlichtingen en het formulier voor kandidaatstellingen is terug te vinden op: http://www.sbboa.be


Deadline voor indienen van dossier: 30/09/2024.