Stichting ter bevordering van het biodiversiteitsonderzoek in Afrika

De Stichting ter Bevordering van het Biodiversiteitsonderzoek in Afrika (SBBOA) heeft tot doel de het wetenschappelijk onderzoek in Afrika te bevorderen. Het onderzoek naar de biodiversiteit van planten, dieren en zwammen en het onderzoek met betrekking tot het natuurbehoud staan hierbij centraal. 

De Stichting kan activiteiten met betrekking tot deze doelstelling ondersteunen. De drie belangrijkste activiteiten van de Stichting zijn:

Aanvragen voor financiële ondersteuning voor terreinwerk kunnen online worden aangevraagd (cf. pagina 'Subsidieaanvraag' en 'Oproep voor projecten' onder 'Welkom'). Deadline volgende oproep: 13 oktober 2023.

De statuten van de Stichting zijn te raadplegen via volgende link.

Samenstelling Raad van Bestuur: